Đội ngũ quản trị

dummy 1

Sơn Tổng
CEO / Founder

Thợ săn chuyên nghiệp, đồ tể mổ trâu, mổ lợn ️🏹

dummy 1

Xíu
Đầu bếp

Tẩm ướp, chế biến, đóng gói và là kẻ cầm tiền 💸